Beleid

Beleid


De Amantia Stichting richt zich op het ondersteunen van initiatieven in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Initiatiefnemers, die in Nederland meestal vanuit de AWBZ gefinancierd worden zijn daarbij gebonden aan de regels van die financiering. De Amantia Stichting kan initiatieven die daar niet in passen mogelijk maken. Dat geldt ook - zij het in beperkte mate - voor plannen in het buitenland, waar doorgaans geheel geen overheidsfinanciering voor beschikbaar is.


Beschikbare middelen


De Amantia Stichting is een vermogensfonds dat zich zelf ten doel heeft gesteld het vermogen van de stichting in stand te houden. De belegde middelen van de stichting bestaan o.a. uit effecten en onroerend goed/grond. Het financiële beleid is er op gericht om na kosten (externe adviseurs, administratie e.d.) uit de beleggingsopbrengsten en ontvangen rente jaarlijks een aantal aanvragen ter ondersteuning te kunnen honoreren. Het te besteden bedrag aan donaties kan op jaarbasis thans ca. € 100.000 belopen.

 

Bestedingen in 2015

 

In 2015 zijn 16 aanvragen (waarvan een uit 2014) voor een donatie gehonoreerd, voor een bedrag van € 71.048. De bijbehorende cijfers zijn hierna opgenomen. Het aantal aanvragen groeide de laatste jaren snel. Dat geldt overigens ook voor het aantal aanvragen dat niet voldeed aan de gestelde criteria of dat niet paste binnen de doelstelling van de stichting. Er werden er tien afgewezen.
 
Martinusstichting in Rotterdam ontving € 5.000 voor ontwikkelingsmiddelen in een sensorruimte.

 

Stichting Ons Huis in Nunspeet kreeg een bijdrage van € 10.000 voor de inrichting van het ouderinitiatief “Ons Huis” en van de bijbehorende tuin.

 

Stichting Pertoeti in Eindhoven ontving een bedrag van € 2.000 voor een logeervoorziening.

 

Stichting ArtZuid in Amsterdam ontving € 5.000 voor kunstproject ArtZuid Junior om een “3D Experience” activiteit met verstandelijk beperkte kunstenaars te ontwikkelen.

 

Stichting Axelhof in Houten werd met € 2.500 geholpen bij de inrichting van een huis voor mensen met een combinatie van een verstandelijke beperking en autisme.

 

Stichting Stras te Rotterdam werd geholpen met € 5.000 voor het doorontwikkelen van Willy Webwijs, een op mensen met een verstandelijke beperking toegespitste online cursus over veilig internetten. 

 

Stichting Ipse de Bruggen, locatie Nieuwveen, ontving een bijdrage van € 520 voor het stemmen van het kerkorgel en € 2.008 voor het aanpassen van de video-installatie in de kapel en kreeg daarnaast voor de locatie Waddinxveen € 5.000 voor de belevingstuin.

 

Stichting Vrienden van ARIE ontving € 7.500 voor de inrichting van een behandelkamer in Lima, Peru.

 

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in Cruquius kreeg € 4.020 voor een muziekproject voor verstandelijk beperkte kinderen en jongeren.

 

Stichting Aquarelles in Emmeloord ontving € 5.000,- voor aanpassing van een tuinoverkapping.

 

Stichting De Rode Beer ontving € 5.000 om het aangepaste vakantiehuis in te richten.
 
Stichting Vrienden van De la Salle kreeg voor de renovatie van locatie Buitenrust in Oisterwijk € 5.000.
 
Stichting ASVZ kreeg een bijdrage van € 2.500 voor de “tovertafel”, een stimulatiemiddel tot fysieke activiteit en sociale actie voor de groep “Kijk maar” in Udenhout.
 
Stichting Gezinshuis “Jeugd en zo” ontving € 5.000 om de ruimten van het gezinshuis in Leersum in te richten

 

 

Bestedingen in 2014

 
In 2014 zijn 13 aanvragen voor een donatie gehonoreerd voor een bedrag van €103.781,00. Aanvragen die niet voldoen aan de gestelde criteria en niet passen binnen de doelstelling van de stichting worden afgewezen. Dat gebeurde 3x in 2014.
 

Stichting De Ark te Gouda ontving € 7.694 voor een tuinproject.

 

Stichting Tikkie Anders te Sleeuwijk opende een lunchroom, waarin mensen met een verstandelijke beperking werk vonden. De bijdrage was € 2.500.

 

Stichting ArtZuid te Amsterdam ontving € 5.000 t.b.v. het kunstproject "ArtZuid Junior", in het bijzonder voor kunstenaars uit onze doelgroep

 
Stichting Kerala in India schafte van de bijdrage van € 11.000 een autobus aan voor het halen en brengen van schoolkinderen in het Bijzonder Onderwijs.
 
Stichting Dufashanye in Burundi kon met € 3.500 geholpen worden bij een “family based community project”.
 
Stichting Ipse de Bruggen ontving € 5.985 als bijdrage voor een belevingskeuken in de locatie Nieuwveen alsmede voor een laptop voor het kapel TV-project.
 
Stichting De Blijde Ruiters te Zaandam verbouwde haar manege en werd gesteund met € 5.000.
 
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland te Cruquius bouwde met een bijdrage van € 3.982 een fietsenstalling voor twinbikes en tandems.
 
Stichting Vrienden van ARIE ontving voor een project voor het opzetten van diverse therapieën €7.000 bij ARIE te Lima, Peru .
 
Stichting de Blomhoeve in Alblasserdam bouwde een woon- en werkvoorziening en ontving hiervoor € 20.000.
 
Stichting Bijzonder te Oud Beijerland ontving een bijdrage van € 5.000 voor de opzet van een lunchcafé.
 
Stichting Van het Kind, een landelijk opererende organisatie, zette in de afgelopen jaren een magazine voor en door kinderen op. Zij werden gesteund met € 2.120.
 
Stichting Vrienden van de Stichting WIN ontving een bijdrage voor de verdere ontwikkeling van een gezinsvervangend tehuis in Nickerie, Suriname. Nadat vorig jaar was bijgedragen aan de planontwikkeling, werd dit jaar een bijdrage van €25.000 voor de bouw gegund.
  
 
ArtZuid Junior 2014, Vondelpark, "De parkslaper en het paard" door
Marcello Stokhof, 52 jr foto (links), ontwerpdeelnemer Cordaan Kunstwerkplaats, 
sculptuur mogelijk gemaakt door de Amantia Stichting
 

Bestedingen in 2013

 

In 2013 zijn 8 aanvragen voor een donatie gehonoreerd voor een bedrag van €77.344,00. Aanvragen die niet voldoen aan de gestelde criteria en niet passen binnen de doelstelling van de stichting worden afgewezen.
 

Stichting Kerala: een bedrag van €11.510 voor 2 projecten in India. 
 
Stichting Vrienden van de Stichting WIN Nickerie in Suriname: een bijdrage van €10.000 t.b.v. de bouw van een gezinsvervangend tehuis. Dit project krijgt zijn beslag in 2014.
 
Stichting Ipse de Bruggen: 3 bijdragen voor aanvullende aanpassingen in het project voor Kerk op TV t.b.v. bekabeling en monitoren, locatie Ursula te Nieuwveen, een bedrag van totaal €18.333.
 
Stichting Sprank te Zwolle:een bedrag van €15.000 voor de realisatie van het project Wenwille te Drachten.
 
Stichting Wereldouders: een bijdrage van €2.500 voor een project in Nicaragua.
 
Stichting Vrienden van ARIE: een bedrag van €7.000 voor een project t.b.v. autistische kinderen bij ARIE in Lima, Peru.
 
Het Blauwe Hek: een bedrag van €3.000 t.b.v. Theehuis het Blauwe Hek te Naaldwijk
 
Stichting de Rozelaar te Barneveld: een bedrag beschikbaar gesteld van €10.000 t.b.v. het project Bakkerstrots Dit project krijgt zijn beslag in 2014. 
 
 
Zuster Dankers Centrum, Nieuw Nickerie, Suriname 
©Stichting Vrienden van de Stichting WIN