Financieel

 
 
  Verkorte staat van baten en lasten
  
 
  2015   2014
     
 
  Totaal baten   53.154,00   110.632,00
  Totaal lasten    -4.407,00   -7.743,00
  Totaal bestedingen *)   -71.048,00   -103.781,00
           
  Exploitatieresultaat   -22.301,00   -892,00
 
De baten worden primair verkregen uit beleggingen in effecten, rente en opbrengsten uit grond (pacht). In 2015 zijn geen legaten of schenkingen ontvangen.
 
De lasten, excl. bestedingen, betreffen kosten i.v.m. belastingen, bankzaken, administratie, beheer, externe adviseurs, webhosting e.d.
Het bestuur is onbezoldigd; in een enkel geval worden t.b.v. de stichting gemaakte onkosten vergoed.
 
*) Bestedingen in 2015
voor een overzicht, onder "Beleid": KLIK HIEROP
 
Voor het jaar 2016 is er een bedrag van € 100.000 voor bestedingen begroot. Onder het kopje "Beleid" wordt toegelicht waarop dit bedrag is gebaseerd.
 
De administratie van de Amantia Stichting wordt verwerkt door Gerard Houdijk Accountant BV te Alphen a/d Rijn, G.C.J. Houdijk AA, Accountant- Administratieconsulent. De Jaarrekening 2015 is door het bestuur vastgesteld op 8 juni 2016.